VỮA CAPPING TẠO PHẴNG MẪU TRỤ

Liên hệ Hotline: 0372726121

Mô tả

VỮA CAPPING TẠO PHẴNG MẪU TRỤ

Xuất xứ: Việt Nam

Vữa capping tạo phẵng mẫu trụ dùng để làm phẵng mẫu bê tông trụ, mẫu cọ xi măng đất, gạch xây, gạch block, mẫu bê tông lõi khoan, cọc bê tông tự chèn,...

Có các loại bao bì: 5kg, 15kg, 25kg

Bình luận

Sản phẩm khác