TỶ TRỌNG KẾ LOẠI A

Liên hệ Hotline: 0372726121

Mô tả

TỶ TRỌNG KẾ LOẠI A

Tỷ trọng kế loại A có thang đo từ -5...60G/L, phù hợp với tiêu chuẩn ASTM 151H, chuyên dùng trong thí nghiệm đo tỷ trọng của đất.

Bình luận

Sản phẩm khác