KÍNH ĐO CHIỀU RỘNG VẾT NỨT BÊ TÔNG

Liên hệ Hotline: 0372726121

Mô tả

KÍNH ĐO CHIỀU RỘNG VẾT NỨT BÊ TÔNG

Độ phóng đại: 100X

Vạch chia: 0.02mm

Dải đo: 1.6mm

Bình luận

Sản phẩm khác