PHỄU RÓT CÁT HIỆN TRƯỜNG BẰNG THÉP

Liên hệ Hotline: 0372726121

Mô tả

PHỄU RÓT CÁT HIỆN TRƯỜNG BẰNG THÉP

Phễu rót cát hiện trường dùng để xác định khối lượng thể tích vật liệu tại hiện truường, qua đó tính toán xác định hệ số đầm chặt K của vật liệu.

Bộ thí nghiệm rót cát bao gồm: Bình chuẩn, tấm dung trọng hiện trường 3 ghim, thùng gỗ.


Bình luận

Sản phẩm khác