ĐẾ TỪ GÁ ĐỒNG HỒ SO

Liên hệ Hotline: 0372726121

Mô tả

ĐẾ TỪ GÁ ĐỒNG HỒ SO

Đế từ dùng để gá các loại đồng hồ, linh hoạt, xoay được nhiều hướng. Có  công tắc tắt mở nam châm.

Kích thước chân đế: 60x55x50mm, kẹp đường kính lỗ 8mm.


Bình luận

Sản phẩm khác