BỘ ĐO THỜI GIAN ĐÔNG KẾT BÊ TÔNG HG-80S

Liên hệ Hotline: 0372726121

Mô tả

BỘ ĐO THỜI GIAN ĐÔNG KẾT BÊ TÔNG HG-80S

Kèm 3  mũi xuyên 100mm2, 50mm2, 20mm2

Trọng lượng 50kg


Bình luận

Sản phẩm khác